Chụp hình phóng sự tiệc đầy tháng cho bé Linh Chi ở tphcm

  • 5 Tháng Ba, 2020

Chụp hình truyền thống kết hợp phóng sự tiệc đầy tháng cho bé Linh Chi ở tphcm

Thể loại: Đầy Tháng, Thôi Nôi, Sinh Nhật
Chương trình: Mừng đầy tháng bé Linh Chi
Tổng số ảnh: 105 tấm
Đơn vị chụp ảnh: Hải Triều Studio, quận bình thạnh, tphcm
 

https://youtu.be/4Pkw1sCAtcM

Video clip trình chiếu tất cả hình ảnh chúc mừng đầy tháng bé Linh Chi

Chụp hình phóng sự tiệc đầy tháng thôi nôi sinh nhật cho bé ở tphcm

Chụp hình phóng sự tiệc đầy tháng thôi nôi sinh nhật cho bé ở tphcm

Chụp hình phóng sự tiệc sinh nhật cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình phóng sự tiệc sinh nhật cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình phóng sự tiệc sinh nhật cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình phóng sự tiệc đầy tháng thôi nôi sinh nhật cho bé ở tphcm

Chụp hình tiệc thôi nôi cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình tiệc đầy tháng cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình tiệc đầy tháng cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình tiệc đầy tháng cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình tiệc đầy tháng cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình tiệc đầy tháng cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình tiệc đầy tháng cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình tiệc sinh nhật cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình tiệc sinh nhật cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình tiệc sinh nhật cho bé Linh Chi ở tphcm

Chụp hình phóng sự tiệc đầy tháng thôi nôi sinh nhật cho bé ở tphcm

Chụp hình phóng sự tiệc đầy tháng thôi nôi sinh nhật cho bé ở tphcm

Chụp hình phóng sự tiệc đầy tháng thôi nôi sinh nhật cho bé ở tphcm

Chụp hình phóng sự tiệc đầy tháng thôi nôi sinh nhật cho bé ở tphcm

Bình luận